#2 AKO NA KONFLIKTY_princíp výhra/výhra a komplexnosť riešenia sporu

#2 AKO NA KONFLIKTY_princíp výhra/výhra a komplexnosť riešenia sporu