Karloveská MEDIAČNÁ PORADŇA

Karloveská MEDIAČNÁ PORADŇA

MEDIAČNÁ PORADŇA

Po úspešných dvoch blokoch Mediačnej poradne v roku 2022 otvárame opäť aj jarný blok 2023. V letnom čísle Karloveských novín sa dočítate, čo jarná poradňa 2022 priniesla a ako pomohla. Pokiaľ máte záujem o konzultáciu, nezabudnite sa vopred telefonicky objednať.

Mediačná poradňa Karlova Ves
Mediačná poradňa Karlova Ves
Mediačná poradňa Karlova Ves
Martina Stašíková