Kontakt

JUDr. Martina Stašíková
mediátorka

Gabčíkova 8
841 05 Bratislava

Tel: 0905 85 85 99
E-mail: stasikova@dobradohoda.sk
Web: www.dobradohoda.sk

IČO: 52013367

Kontaktný formulár
Uvažujete o riešení sporu mediátorom? Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom tohto formulára.

Som Vám k dispozícii:

V kancelárii – po predchádzajúcej dohode: 

Štvrtok:

9:00 – 11:00 (mediačná poradňa pre občanov Karlovej Vsi)

Na telefóne: 

Pondelokaž Piatok

 9:00 – 15:00