O mne

Možno si prajete zachovať sa v konfliktnej či náročnej situácii správne.

Pretože ak stojíte ku konfliktu príliš blízko, ťažko sa vám rozoznáva o čo sa môžete oprieť. A kde je vaša zóna dohody s druhou stranou. Chýba vám odstup, alebo poznanie praktických krokov, ktoré môžete spraviť. A tak sa vo svojej situácii motáte viac, akoby vám bolo príjemné.

Tak presne s týmto vám viem pomôcť.

Som mediátorka a podporím vás v tom, aby sa vaša konfliktná situácia stala vecou minulosti.

SO MNOU STOPNETE VÝDAJ SVOJEJ ENERGIE SMERUJÚCI DO KONFILTU,
ABY STE MOHLI ŽIŤ ŠŤASTNÝ ŽIVOT A NAPLNENÉ VZŤAHY.

Prečo som začala pracovať ako mediátorka

Vo svojej právnickej praxi som videla súdne spory, ktoré boli doslova zákopovou vojnou. Obe strany minuli veľké množstvo energie a peňazí do vedenia súdneho sporu, ktorý sa ťahal roky. Ale na konci ani jedna zo strán nebola spokojná. 

O to viac ma začala lákať možnosť, pri ktorej sa strany môžu
dohodnúť. A priniesť stranám v spore aj inú možnosť. Samú ma niekedy prekvapí, ako rýchlo sa strany dokážu dohodnúť, keď len dostanú správny priestor. 

,,Ako nezávislý a nestranný sprostredkovateľ napomáham komunikácii strán tak, aby posunuli svoj spor smerom, ktorý im vyhovuje. Mojim cieľom je pomôcť stranám skvalitniť svoj život do tej miery, do akej to sami pripustia.“

Som certifikovaná mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR od roku 2018 pod číslom 1848.

 Činnosť mediátorky vykonávam na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii.

Riadim sa etickým kódexom mediátora.

Mediáciu vykonávam v slovenskom a po dohode aj v anglickom jazyku.

Mediátorka s garanciou SIMARS – Slovenský inštitút pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov

Mediátorka platformy MEDIÁCIA.online

Prechádzate aktuálne náročnou či konfliktnou situáciou?

Napíšte mi svoj príbeh a ja vám dám vedieť môj vhľad.