#1 AKO NA KONFLIKTY_dobrovoľnosť a zachovanie vlastnej moci pri riešení sporu

#1 AKO NA KONFLIKTY_dobrovoľnosť a zachovanie vlastnej moci pri riešení sporu