#4 AKO NA KONFLIKTY_cena a hodnota mediácie

#4 AKO NA KONFLIKTY_cena a hodnota mediácie

Mediácia je väčšinou aj finančná investícia. Ako o tom uvažovať? Aká je hodnota, ktorú za mediáciu dostanete? Mediátori zverejňujú cenník na svojich webových stránkach. Podľa toho si vopred viete odhadnúť, koľko vás to približne vyjde. Poplatok si delíte s druhou stranou sporu. Pri súdnom konaní často neviete, kam sa výsledná suma vyšplhá a súdne poplatky platí strana, ktorá prehrá. Pri majetkových sporoch vychádza finančne výhodnejšie mediácia oproti súdnemu konaniu. Sú spory, kde do popredia vystupuje hodnota mediácie. Spočíva v úspore času a znížení stresu, aj v pocite, že dokážete sami riešiť spor a máte rozhodovanie vo svojich rukách. Hodnotou je tiež zmierňovanie napätia vo vzťahu. Dôležitá je aj celková atmosféra, dôvernosť a servis, ktorý vám mediátor poskytuje. Odpadá stres z možnosti nespravodlivého výsledku a pocitu neistoty. A možno Vás prekvapí, že hodnotu môže predstavovať aj mediácia, ktorá sa nekončí dohodou.