Služby

Mediáciu je možné vykonávať v rôznych oblastiach. Ja sa venujem mediácii v rodinnom práve a majetkovým, dedičským a autorskoprávnym sporom, s riešením ktorých mám skúsenosti.

Rodinné spory

  • Dohody ohľadom zverenia detí do výchovy pred, počas alebo po rozvode rodičov, ako aj detí rodičov vyplývajúce s partnerského zväzku
  • Určenie formy výchovy dieťaťa
  • Určenie výživného
  • Dohody ohľadom stretávania sa detí s rodičmi alebo inými osobami (úprava styku s maloletým dieťaťom)

Majetkové a dedičské spory

  • Dohody ohľadom vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
  • Spory o majetok
  • Dlhy a pôžičky
  • Susedské spory
  • Autorské právo
  • Dedičské spory